Biểu tượng của 4 Thánh Sử

Thánh sử Matheo- biểu tượng mặt người là do sách Tin mừng Ngài viết bắt đầu bằng gia phả của Chúa Jesus  về tính loài người nên con vật có mặt người tượng trưng cho phúc âm MattheoThánh sử Marco- biểu tượng mặt con sư tử là do sách Tin mừng Ngài viết khởi đầu bằng khung cảnh của hoang mạc núi rừng, nơi Joan sinh trưởng, ăn chay, cầu nguyện, giữa những sư tử và muôn loài cầm thú.Thánh sử Luca- biểu tượng mặt bò là do sách Tin mừng Ngài viết khởi đầu bằng việc dâng của lễ trong đền thờ và truyền tin cho ông Dacaria...Mà dâng lễ thời đó thường là dâng những con bò làm của lễ tế Thiên Chúa