Hình ảnh Dâng Hoa Lễ Mân Côi tại giáo xứ Hộ Diêm

Hình ảnh Dâng Hoa Lễ Mân Côi tại giáo xứ Hộ Diêm
Mừng kính Mẹ Mân Côi, các em thiếu nhi trong giáo xứ đã dâng hoa kính Mẹ vào Lễ I (chiều thứ bảy) 05 tháng 10 năm 2019

Hình Ảnh Dâng Hoa kính Mẹ Ngày Lễ Mân Côi tại giáo xứ Hộ Diêm

Tác giả bài viết: HD

Nguồn tin: www.giaoxuhodiem.net