Mùng Ba Tết : Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm Và Cầu cho Ơn Gọi

Mùng Ba Tết : Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm Và Cầu cho Ơn Gọi

 Ngày Mùng Ba Tết Nguyên Đán:
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM VÀ CẦU CHO ƠN GỌI

 

Tác giả bài viết: HD

Nguồn tin: www.giaoxuhodiem.net