Lễ Phát Học Bổng Sherry & Hiếu Liêm Đợt 8

Lễ Phát Học Bổng Sherry & Hiếu Liêm Đợt 8
Sáng Chúa nhật ngày 12 tháng 02 năm 2017, tại nhà văn hoá giáo xứ Hộ Diêm, Ban Thường Vụ HĐGX đã tổ chức lễ phát Học Bổng Sherry & Hiếu Liêm đợt 8 cho các em học sinh nghèo học giỏi. Tham dự buổi lễ có BTV và các thành viên HĐGX, quý phụ huynh và 30 em học sinh.
Hầu hết các em vẫn duy trì được sự ổn định trong học tập qua nhiều năm học - cấp học, đặc biệt hơn, có em đạt được thành tích xuất sắc tại trường chuyên Cấp 3.
Trong số 30 em nhận học bổng đợt này: có 10 em cấp 3 và 20 em cấp 2.
Thay mặt giáo xứ, ông CT. HĐGX nhắn nhủ các em những điều cần thiết và nhất là chuyên chăm học tập văn hóa cũng như giáo lý để không phụ lòng sự giúp đỡ của các ân nhân.
 
Tác giả bài viết: HD

Nguồn tin: www.giaoxuhodiem.net