Thay Cho Lời Tri Ân

Thay Cho Lời Tri Ân
Sự cộng tác với các linh mục trong hoạt động mục vụ tại giáo xứ có quý sư huynh Dòng Thánh Giuse (nay là Tỉnh Dòng Ngôi Lời SVD). Các sư huynh đã có thời gian phục vụ nơi xứ đạo Hộ Diêm này từ năm 1932 cho đến năm 1977.
Những công tác chính mà các sư huynh đảm trách là:
            - Coi việc quản lý ruộng đất nhà Chung.
            - Dạy học tại trường của giáo xứ.
            - Dạy tân tòng – xưng tội – rước lễ – thêm sức.
            - Dạy giáo lý vào ngày Chúa nhật cho thanh niên
            - Tập hát, tập giúp lễ, trông coi trật tự ở nhà thờ.
            - Phụ trách các đoàn thể.

                       

             Đã có 15 sư huynh tham gia phục vụ gồm: Thầy Eugène Kính, Thầy Pierre Chúng, Thầy Bernard Tùng , Thầy Charles Hiến, Thầy Henri Chín, Thầy Fx. Nên, Thầy Matthieu Anh (Quá), Thầy Antoine Phùng, Thầy Cyrille Thành, Thầy Gaston Triều, Thầy Félix Lợi, Thầy Clément Hoàng, Thầy Rémy Thỉ, Thầy Jean Thân (Thanh) ), Thầy Modeste Hòa (Cao)
            Hầu hết các thầy đã qua đời, còn lại số ít đang nghỉ hưu.
            Chúng ta luôn ghi nhớ công ơn các thầy và nguyện xin Chúa sớm đưa những linh hồn đã qua đời về nơi vinh phúc.

Tác giả bài viết: luuday

Nguồn tin: www.giaoxuhodiem.net