Hội nghị Thường niên Kỳ II-2011 Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa

Hội nghị Thường niên Kỳ II-2011 Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tác giả bài viết: HĐGM Việt Nam

Nguồn tin: hdgmvietnam.org