Hình ảnh Lễ Tạ ơn và Tất Niên Liên Giáo Hạt Miền Ninh Thuận

Hình ảnh Lễ Tạ ơn và Tất Niên Liên Giáo Hạt Miền Ninh Thuận
Vào lúc 9g30 ngày 13 tháng 01 năm 2020, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo Phận Nha Trang đã đến giáo xứ Hộ Diêm dâng Thánh lễ Tạ ơn và Tất Niên các Giáo Hạt Miền Minh Thuận.

Tác giả bài viết: HD

Nguồn tin: www.giaoxuhodiem.net